Menu Luk

Vilkår og betingelser

Generelt

Når du anvender hjemmesiden, så accepterer du automatisk nedenstående vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.

For oplysninger om vores brug af personoplysninger og cookies, henviser vi til vores Cookie & Privatlivspolitik.

Vores service

Driftnet.dk tilbyder en hjemmeside hvor alle interesserede kan finde relevante informationer vedr. drift i Danmark og Norden generelt.

Derudover tilbyder vi muligheden for at indgå i et fællesskab med andre medlemmer som deler de samme interesser.

Brugen af hjemmesiden er gratis, og ikke forbundet med nogle gebyrer eller afgifter.

Dig som bruger

Alle brugere bliver betragtet som privatpersoner, og der gives ikke særlig services til virksomheder.

For at kunne bruge alle hjemmesidens funktioner, så skal du oprette en brugerprofil.

Det er kun tilladt at have en brugerprofil på Driftnet.dk, medmindre der er indgået særlige aftaler.

Det er ikke tilladt at videregive brugernavn og kodeord til andre, heller ikke at flere personer benytter samme brugerprofil.

Som bruger er du selv ansvarlig for de informationer og indhold du deler på hjemmesiden.

God tone og orden

Det er ikke tilladt at:

  • Komme med nedsættende bemærkninger om andre eller direkte injurier.
  • Opfordre til ting der er imod gældende lovgivning
  • Dele ulovligt indhold
  • Dele krænkende og/eller nedladende indhold
  • Dele seksuelt indhold

Overtrædelse af ovenstående vurderes af en administrator.

Deling af informationer og indhold

Informationer og indhold som du deler på Driftnet.dk må aldrig krænke andres rettigheder, eller være af ulovlig karakter.

Ved deling af informationer og indhold er du selv ansvarlig for at indhente rettigheder til at dele det på Driftnet.dk.

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Offentlige fora

Alle oplysninger brugere efterlader på offentlige steder, herunder fora, på denne hjemmeside, vises for alle, der besøger siden. Driftnet.dk kan ikke beskytte de oplysninger, du selv videregiver her.

Links til andre sider

Driftnets hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, der ikke har nogen sammenhæng med Driftnet. Driftnet tager ikke ansvar for de oplysninger, du angiver på disse hjemmesider, der er linket til herfra. Driftnet anbefaler, at du læser vilkårene for personoplysninger på de hjemmesider, du besøger.

Ansvarsbegræsning

Driftnet er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger din brug af hjemmesiden eller indgåelse af aftaler med andre brugere af hjemmesiden.

Immaterielle rettigheder

Ophavsrettighederne til data, indhold, informationer som er oprettet af Driftnets medarbejdere og bliver vist på hjemmesiden, tilhører Driftnet. Det er tilladt at printe, kopiere, overføre og videreføre information som er offentligt tilgængeligt på hjemmesiden til personligt, ikke-kommercielt brug, med tydelig og klar reference til hjemmesiden.

Du må ikke krænke Driftnet.dk’s rettigheder gennem dit brug af hjemmesiden. Ligeledes må du heller ikke krænke andres rettigheder gennem dit brug af hjemmesiden, herunder informationer samt materialer og andet indhold som du selv indtaster og uploader på siden.

Du er selv erstatningsansvarlig for ethvert tab, som du er i skyld i på grund af din overtrædelse af ovenstående bestemmer.

Rettigheder forbeholdes

Driftnet.dk forbeholder sig retten til at frigive oplysninger om brugere, hvis dette gøres med støtte i loven eller for at forsvare sig mod retskrav.

Driftnet.dk forholder sig ret til at udveksle oplysninger med myndigheder og følge lov og ret for at undersøge eller forebygge ulovlige aktiviteter.

Driftnet.dk forbeholder sig ret til at dele dine data i tilfælde, hvor du har givet os skriftlig tilladelse hertil.

Driftnet.dk forbeholder sig ret til at overvåge brugere og trafik af hensyn til hjemmesidens sikkerhed og for at forhindre uautoriserede forsøg på at manipulere eller skade vores hjemmeside.

Driftnet.dk forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse vilkår. Alle registrerede brugere vil blive notificeret via email ved ændringer.

Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af hjemmesiden ved at slette din bruger under Din Profil.

Overtrædelse af vilkår og betingelser

Hvis du overtræder Driftnet.dk’s vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden forbeholder vi os retten til at deaktivere din bruger og blokere for din adgang til hjemmesiden.

Perioden for deaktivering og/eller blokering afhænger af hyppigheden og graden af dine overtrædelser.

En permanent deaktivering og/eller blokering kan blive nødvendige for at sikre vores, samt andre brugers rettigheder.

Ved permanent deaktivering og/eller blokering vil dit indhold og brugerprofil blive spærret i 6 måneder hvorefter det slettes.

Kontaktoplysninger

Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser vedr. vilkår og betingelser, så kan du rette henvendelse til Driftadmin@driftnet.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

PPWeb.dk
CVR: 38572172
Østergårdsvej 25
Undløse 4340 Tølløse
Telefon: 3026 2905
Email: kontakt@ppweb.dk